ข่าวประกาศ

 • อบรมขยายผล dlit อบรมขยายผล DLIT วันที่ 11-12 ธันวาคม 2558
  ส่ง 21 ก.ย. 2559 06:31 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวและกิจกรรม

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน  วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายรุ่งเรือง  ธิมาบุตร นายอำเภอุไหงปาดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 06:48 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
 • งานสัมพันธ์ชุมชนของรร.บ้านโคกตา 2560 วันที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ. 2560   นายพงศพัศ  บัวเพชร ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมพันธ์ชุมชนของรร.บ้านโคกตา  นายบุญชู ราชส ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2560 06:22 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.นายบุญชู   ราชสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำป ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2560 04:26 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
 • ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกตา  ร่วมจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ป.6 ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 เป็นวันแห่งความปิติยินดีที่น ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 06:49 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
 • ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560   ด้วยโรงเรียนบ้านโคกตาได้จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้ปฏิบัติก ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2560 21:16 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 30 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร Download

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า download

เผยพร่ผลงานวิชาการ

 • นายไพศาล บุตรทอง รายงานผลการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์รอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านโคกตา บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์รอบต ...
  ส่ง 23 ก.พ. 2559 07:46 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
 • นางพิกุล จินดารัตน์ เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4บทคัดย่อ         การศึกษาครั้งน ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 07:27 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
 • นางขนิษฐา นิลวิสุทธิ์ เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด ด้วยการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2559 07:22 โดย ประชาสัมพันธ์ บ้านโคกตา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

facebook รร.บ้านโคกตา

ปฏิทินโรงเรียนบ้านโคกตา